FastTony cennik regularny:

Umowa na 12 miesięcy
(płatność roczna)
Umowa na 12 miesięcy
(płatność miesięczna)
Bez umowy
(płatność miesięczna)
124,00zł
miesięcznie
164,00zł
miesięcznie
247,00zł
miesięcznie
124,00zł
miesięcznie
164,00zł
miesięcznie
247,00zł
miesięcznie
124,00zł
miesięcznie
164,00zł
miesięcznie
247,00zł
miesięcznie
124,00zł**
miesięcznie
164,00zł**
miesięcznie
247,00zł**
miesięcznie
Opłata Aktywacyjna147,00zł*
jednorazowo
197,00zł*
jednorazowo
530,00zł*
jednorazowo
Basic Support0,00zł
miesięcznie
0,00zł
miesięcznie
0,00zł
miesięcznie
Advanced Support199,00zł
miesięcznie
199,00zł
miesięcznie
199,00zł
miesięcznie
Concierge Support999,00zł
miesięcznie
999,00zł
miesięcznie
999,00zł
miesięcznie

FastTony cennik promocyjny:

Umowa na 12 miesięcy
(płatność roczna)
Umowa na 12 miesięcy
(płatność miesięczna)
Bez umowy
(płatność miesięczna)
124,00zł
miesięcznie
164,00zł
miesięcznie
247,00zł
miesięcznie
124,00zł
miesięcznie
164,00zł
miesięcznie
247,00zł
miesięcznie
124,00zł
miesięcznie
164,00zł
miesięcznie
247,00zł
miesięcznie
124,00zł**
miesięcznie
164,00zł**
miesięcznie
247,00zł**
miesięcznie
Opłata Aktywacyjna147,00zł*
jednorazowo
197,00zł*
jednorazowo
530,00zł*
jednorazowo
Basic Support0,00zł
miesięcznie
0,00zł
miesięcznie
0,00zł
miesięcznie
Advanced Support199,00zł
miesięcznie
199,00zł
miesięcznie
199,00zł
miesięcznie
Concierge Support999,00zł
miesięcznie
999,00zł
miesięcznie
999,00zł
miesięcznie

FastTony opłaty dodatkowe:

Opłata za monit30 zł jednorazowo

Promocje marketingowe i rabaty

1.WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1.1. Uczestnikiem Promocji może być Klient. Udział w Promocji jest dobrowolny.
1.2. Klient może przystąpić do Promocji poprzez:
1.2.1.  Użycie specjalnie przygotowanego linku do zakupu w promocyjnej cenie
1.2.2.  W trakcie zakupu produktu użyć kodu promocyjnego

2.WARUNKI PROMOCJI – KODÓW RABATOWYCH

2.1.  Możliwość skorzystania z danej Promocji jest określana każdorazowo dla danego kodu rabatowego łącznie z czasem obowiązywania danej Promocji. Szczegóły dotyczące danego kodu rabatowego są wskazywane Klientowi na stronie www, w email, SMS,  lub panelu klienta.
2.2.  Rabat może być kwotowy, procentowy lub poprzez udostępnienie aplikacji na określony czas bez opłat.
2.3.  Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę ani inny ekwiwalent pieniężny, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego Rabatu, który jest przyznawany maksymalnie na okres 12 miesięcy.
2.4   Po okresie obowiązywania Rabatu, promocji klient kontynuując współpracę jest zobowiązany do pełnej wartości pakietu bez Rabatu.
2.5.  W ramach jednego zamówienia użyty może być wyłącznie jeden kod rabatowy.
2.6.  W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, dla której zastosowany został Rabat, Klientowi nie przysługuje zwrot wykorzystanego Rabatu ani jego równowartości.
2.7.  Jeżeli w rezultacie odstąpienia przez Klienta od części umowy sprzedaży, cena wszystkich Produktów objętych umową sprzedaży zostanie rewaloryzowana do pełnej kwoty bez Rabatu. W przypadku gdy klient już korzysta z pakietu pokrycie różnicy nastąpi przez pobranie środków z karty.
2.8.  Jeżeli warunki danego kodu rabatowego nie stanowią inaczej – Rabat naliczany jest od aktualnie widocznej ceny Cenniku
2.9.  Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami oraz indywidualnie przyznawanymi rabatami. Jednorazowo można skorzystać tylko z jednego kodu Rabatowego.