Polityka prywatności

Poniżej zostały opisane zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operatora – Daniela Kędzierskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Ma&Ma, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, posiadającą REGON: 192950184 i NIP: 588-195-03-29, który jest Administratorem danych osobowych. Dane osobowe (w tym dane Użytkownika) przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa oraz z uwzględnieniem zasad panujących u partnerów Operatora m.in. opisanymi tutaj: https://developers.facebook.com/terms/

§1 W jakim celu Operator przetwarza dane Użytkownika? 

 1. Dane osobowe Użytkownika (w tym adres IP lub inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), przetwarzane są przez Operatora:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie– wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  3. w celu przesyłania informacji handlowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

§2 Ciasteczka  (pliki cookies)

 1. Serwis Operatora używa plików „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Są to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez Operatora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta (takich jak Google czy Facebook). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.
 2. Jeżeli  Użytkownik wyłączy lub ograniczy obsługę plików cookies to strona może działać gorzej lub niektóre z funkcji nie będa aktywne lub dostępne.

§3 Jakie jeszcze dane Operator przetwarza? 

 1. Niezbędne do funkcjonowania Serwisu są:
  1. Wszelkie dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail), umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, są umieszczone jedynie na własną odpowiedzialność Użytkownika oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Operator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem.
  2. Wszelkie dane uzyskane za pomocą poniższych dostępów i uprawnień do zarządzania nimi, które nadaje Użytkownik w ekosystemie Facebooka Serwisowi. Lista niezbędnych do funkcjonowanie Serwisu dostępów w obrębie ekosystemu Facebook obejmuje:
   1. manage_pages,
   2. publish_pages,
   3. business_management,
   4. email,
   5. read_insights,
   6. public_profile,
   7. read_page_mailboxes,
   8. ads_management,
   9. ads_read,
   10. pages_messaging,
   11. leads_retrieval,
   12. pages_manage_ads,
   13. pages_manage_metadata,
   14. pages_read_engagement,
   15. pages_show_list,
   16. pages_read_user_content,
   17. pages_manage_posts
  3. Wszelkie dane uzyskane za pomocą poniższych dostępów i uprawnień do zarządzania nimi, które nadaje Użytkownik w ekosystemie Google Serwisowi. Lista niezbędnych do funkcjonowanie Serwisu dostępów w obrębie ekosystemu Google obejmuje:
   1. business.manage,
   2. adwords,
   3. analytics,
   4. analytics.edit,
   5. analytics.manage.users,
   6. analytics.manage.users.readonly,
   7. analytics.provision,
   8. analytics.readonly,
   9. analytics.user.deletion,
   10. siteverification,
   11. webmasters,
   12. webmasters.readonly,
   13. tagmanager.edit.containers,
   14. tagmanager.edit.containerversions,
   15. tagmanager.publish,
   16. youtube.upload,
   17. Youtube
   18. youtube.force-ssl
  4. Typ, rodzaj dostępu oraz uprawnienia mogą ulec zmianie w miarę rozwoju Serwisu oraz uprawnień jakie Serwis otrzymuje od dostawców.
  5. Użytkownik jest świadomy, że tworząc treści za pośrednictwem Serwisu i publikując je w ekosystemie Facebook udostępnia swoje treści oraz zdjęcia na zasadach określonych przez regulamin Facebooka oraz, że ze względu na “user experience” ale również bezpieczeństwo i łatwość w weryfikacji autora treści, Operator w celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu  prawnego zastrzega sobie prawo przetwarzania i archiwizowania wszystkich treści i fotografii, które tworzy i udostępnia Użytkownik.
  6. Operator informuje, a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną były przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, przez sms na podany numer kontaktowy, telefonicznie oraz w wiadomościach na portalu Facebook.

§4 Jak długo będą przetwarzane dane? 

 1. W zależności od podstawy ich przetwarzania i pochodzenia tych danych, co do zasady dane przetwarzane są:
  1. przez czas świadczenia usług, a po ich ustaniu przez okres wygaśnięcia roszczeń
  2. do czasu wycofania wyrażonej zgody
  3. zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Operatora.
 2. Okresy te mogą zostać wydłużone jedynie, jeżeli zobowiąże nas do tego przepis lub też organ państwowy.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub  anonimizowane.

W razie chęci usunięcia danych osobowych przed okresem ich rutynowego usunięcia lub zanonimizowania prosimy o kontakt pod adresem gdpr ”@” fasttony.com (aby użyć adresu email należy spacje i “ usunąć z adresu)

§5 Do czego Użytkownik ma prawo w związku z przetwarzaniem danych? 

 1. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, to w każdej chwili Użytkownik może ją cofnąć.
 3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów statystycznych lub marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Operatora.

§6 Z kim Operator dzieli się danymi? 

 1. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§7 Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  1. By Serwis działał Operator udostępnia dane Użytkownika dostawcom narzędzi. Za każdym razem jednak Użytkownik informowany jest o zakresie przekazania danych oraz momencie ich przekazania do podmiotów trzecich. Podmioty te mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, natomiast nawet wtedy najpierw sprawdzamy zabezpieczenie tych danych:
  2. W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Operatorem mają siedziby poza Unią Europejską, w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Dane są przekazywane podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które zapewniają odpowiednie standardy przetwarzania danych i deklarują przetwarzanie danych na terenie EOG:
   1. Dla Google Inc.- dostarczający rozwiązanie Google Analytics służące do monitorowania ruchu strony. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.
   2. Dla Facebook Inc. w ramach, którego działa Serwis służące–Zbierane dane co do zasady umożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/
  3. W przypadku występowania w Systemie przycisku „Lubię to!” lub innych łącz do serwisu Facebook, w zakresie danych dotyczących IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, powyższe dane są przetwarzane na zasadach współ administracji z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
  4. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek/Web Storage:
   1. Konieczne do działania stron – Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania System pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji
   2. Poprawiające wydajność – Zbieranie informacji oraz danych statystycznych o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach lub statystyki użytkowania. Pozwala to Operatorowi poprawiać działanie Systemu.
   3. Poprawiające funkcjonalność – Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi.
  5. Korzystając z Serwisu na Użytkownika urządzeniu mogą być zapisywane ciasteczka / Web Storage, mogą być przekazywane informacje z grupy ustawień poprawiających funkcjonalność oraz zawierające zanonimizowane dane statystyczne Serwisu. Mogą też być przekazywane informacje pozyskane przez rozwiązania technologiczne identyfikujące Użytkowników, monitorujące zachowanie Użytkowników w Serwisie, stronach www oraz aplikacji mobilnej do zaufanych podmiotów trzecich:
   1. Google Analitycs (analytics.google.com/analytics/web/)
   2. Apple (system operacyjny iOS)
   3. Google (system operacyjny Android)
   4. Huawei (system operacyjny Harmony OS)
   5. Xiaomi (system operacyjny MIUI)
   6. Forsant (https://forsant.io/)
   7. Facebook (www.facebook.com)
   8. Google Cloud Platform (https://cloud.google.com)
   9. Lucky Orange (https://www.luckyorange.com/)
   10. Fresh Desk (https://freshdesk.com/pl/)
   11. Pipedrive (https://www.pipedrive.com/pl)
   12. Stripe (https://stripe.com/)
   13. Paypal (https://www.paypal.com/)
   14. Blik (https://blik.com/

Zmień swoje ustawienia prywatności
Uwaga! Po zmianie ustawień należy odświeżyć stronę